• Orthoptie

Dyslexie, vermoeide ogen, problemen met scherpstellen of andere onverklaarbare visuele klachten?

OOG Edam maakt opnieuw een stap naar nog specialistischere oogmetingen. Een groot aantal kinderen en volwassenen kampt met leesproblemen, het niet goed kunnen overzien van een zin of zelfs dyslexie, hoofdpijn, branderige ogen, veel knipperen en knijpen, dubbel kijken, moeite met wisseling veraf-dichtbij, onstabiele beelden, nekklachten. Onverklaarbare klachten die niet altijd toe te schrijven zijn aan een eenvoudige veraf of dichtbij correctie.
Optometrist Olaf en Yvonne Reurich, ervaren orthoptiste werkzaam in het Waterland Ziekenhuis, werken al een tijd samen. Yvonne is gespecialiseerd in het onderzoek naar de samenwerking tussen de ogen en behandelen van deze zogenoemde binoculaire problemen.
Fixatie Disparatie (FD) behoort ook tot de categorie binoculaire problemen. FD is echter subtieler, je ervaart het niet als dubbel zien. Het is eigenlijk een heel klein beetje scheelkijken, letters vallen net niet volledig op elkaar. Je hersenen berekenen wel dat je de letters enkel ziet, dit vergt enorme inspanning. Het kan hoofd- en nekklachten veroorzaken, het kan dyslexie verergeren, verslechtert de concentratie (je houdt het gewoon niet lang vol met lezen). Veel kinderen maar ook volwassenen lopen rond met dit soort ‘onverklaarbare’ klachten. Olaf heeft recent een specialistische opleiding in het buitenland gevolgd betreffende FD.
Zo kwam er recent een meisje voor een oogmeting in de winkel aan het Damplein. Haar moeder gaf aan dat dyslexie reeds geconstateerd was. Uit de reguliere oogmeting kwam weinig sterkte. FD screening uitgevoerd en de daarbij behorende vragenlijst ingevuld. Uit beiden bleek dat er een verdenking was van FD. Binoculair onderzoek met FD prismameting vervolgens uitgevoerd. De gemeten prisma’s in een leuke bril gezet. De jongedame is zielsgelukkig, leest 3 niveaus hoger (SITO) en het eerdere schooladvies wordt nu al aangepast van VMBO naar HAVO-VWO!
Een ander voorbeeld is iemand die een whiplash heeft gekregen na een val van het paard. Lichamelijk hersteld, maar kon een jaar later nog amper een kwartier achter de computer volhouden. Dreigde volledig afgekeurd te worden. Sinds een maand draagt hij een prismabril en kan weer halve dagen werken.
“Pas je dan bij iedereen prisma’s aan?” werd er gevraagd. Olaf vertelt: ‘Nee zeker niet. Eerst vraag je wat voor een klachten iemand heeft. Dan volgt een volledige oogmeting. Dus eerst hoeveel min of plus iemand heeft. Als uit de vragenlijst blijkt dat iemand FD kan hebben, volgt een binoculair onderzoek. Dat laatste is essentieel, en dit is de toegevoegde waarde van de samenwerking met Yvonne. Zij is immers daarin gespecialiseerd. Tenslotte volgt de FD meting volgens het MKH principe. Specifieke testen, voor het aanmeten van deze prisma’s nemen een uur in beslag. Of het gevonden prisma de oorzaak is van het probleem merk je dan snel genoeg. Merkt men geen of nauwelijks verbetering, dan meten we geen prismabril aan. Iemand die dyslectisch is hoeft geen FD te hebben en omgekeerd ook niet. Maar als het probleem wordt opgelost met een prismabril, dan zijn de resultaten verbluffend!’
Yvonne Reurich werkt in het Waterland Ziekenhuis en heeft tevens een eigen praktijk. Ze ondersteunt Olaf op vaste dagen met het verrichten van binoculaire onderzoeken. Zo kunnen (jonge) kinderen, maar ook volwassenen bij OOG Edam de ogen door een ervaren orthoptiste laten meten.

Kijk voor meer informatie op www.orthoptiepurmerend.nl