Artikel 1. Bedrijfsgegevens:

OOG Edam
Damplein 6
1135 BK Edam
0299 315057
info@oogedam.nl
www.oogedam.nl
KvK 53564618

Artikel 2. Doel van gegevensvastlegging:
Bij OOG Edam worden persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens (medische data) opgeslagen ten behoeve van het verstrekken van medische hulpmiddelen aan de consument en/of ten behoeve van oogonderzoek om medische aandoeningen met betrekking tot het oog te kunnen monitoren in de tijd, waarbij resultaten ook andere lichamelijke aandoeningen dan aan het oog kunnen weergeven, welke gegevens ten behoeven van monitoring of eventuele verstrekking aan derden (artsen, medische behandelaars). Deze gegevens worden uitsluitend met de persoon zelf gecommuniceerd. Indien nodig, kunnen persoonlijke gegevens alleen na toestemming van de persoon zelf, gedeeld worden met andere instanties zoals artsen en medische behandelaars.

Artikel 3. Typen gegevens

3.1 NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres
3.2 Optometrische gegevens
3.3 Oogheelkundige gegevens
3.4 Eventuele lichamelijke aandoeningen die van invloed kunnen zijn
3.5 Eventueel medicijngebruik (soort en voor welke aandoening)
3.6 Brilgegevens (bij aankoop)
3.7 Contactlensgegevens (bij aankoop)

Artikel 4. Doorgeven gegevens
4.1 Indien nodig, kunnen persoonlijke gegevens alleen na toestemming van de persoon zelf, gedeeld worden met andere instanties zoals huisarts en/of oogarts.
4.2 Doorverwijzingen en gegevens worden in de regel aan de persoon in kwestie meegegeven, om deze te delen met de benodigde instantie(s).
4.3 Bij bestellingen worden eventuele referenties versleuteld, zodat niet te achterhalen is van wie deze gegevens zijn.

Artikel 5. Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens als genoemd in artikel 2 worden opgeslagen in Eyestore volgens de Eyefactory Verwerkingsovereenkomst (artikel 11 Eyefactory Verwerkingsovereenkomst)
Gegevens van consumenten worden bewaard zonder tijdslimiet (artikel 7).

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Alle computers zijn voorzien van inlogcodes met tijdsslot dat na 10 minuten in werking treedt.
6.2 Het computernetwerk is beveiligd middels Windows Defender en een firewall.
6.3 Persoonsgegevens die bij OOG Edam staan opgeslagen zijn versleuteld. Bij diefstal van de hardware zijn deze data onbruikbaar.
6.4 Wifi netwerk is beveiligd d.m.v. een wachtwoord met WPA/WPA2 codering

Artikel 7. Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens

7.1 Consument heeft altijd recht op inzage van zijn/haar gegevens en deze waar nodig te corrigeren.
7.2 Na aankoop van een (optisch) product, worden alle gegevens vermeld op de factuur. Indien nodig kan de consument op ieder moment na de aankoop, deze gegevens opvragen.
7.3 De consument kan ten alle tijden OOG Edam opdragen zijn/haar gegevens te wissen. Gegevens worden direct gewist, mits op dat moment geen lopende zaken tussen consument en OOG Edam zijn (zoals betalingsverplichtingen ed.).
7.4 Voor het meenemen van een refractie of andere optometrische gegevens wordt een vergoeding gevraagd. Dit wordt vooraf aan de oogmeting/optometrisch onderzoek gecommuniceerd. Het is niet mogelijk deze gegevens kosteloos mee te nemen. Indien de consument na de verleende dienst bezwaar maakt de gemaakte kosten te voldoen, worden de gegevens niet bewaard, maar uit het systeem verwijderd.

Artikel 8. Recht op intrekking verleende toestemming

De consument heeft ten alle tijden het recht de verleende toestemming om persoonlijke gegevens te bewaren, in te trekken. Zijn gegevens zullen dan worden verwijderd uit het systeem (zie 7.3)

Artikel 9. Klachten

Consument heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 10 Gegevens die kunnen worden opgeslagen (register)
10.1 NAW gegevens. Worden gebruikt voor identificatie en indien nodig, een besteld product thuis af te leveren
10.2 Communicatie gegevens, zoals telefoonnummers en emailadressen. Worden enkel gebruikt voor persoonlijke meldingen naar persoon.
10.3 Geboortedatum. Wordt gebruikt voor identificatie en leeftijdsberekening. Leeftijd kan worden gebruikt als referentie voor optometrische/oogheelkundige bevindingen.
10.4 Refractiegegevens, optometrische gegevens, oogheelkundige gegevens (medische data), met daarbij behorende eventuele systemische aandoeningen en eventueel medicijngebruik dat oogheelkundige invloed kan hebben. Gegevens en bijzonder persoonsgegevens (medische data) worden opgeslagen ten behoeve van het verstrekken van medische hulpmiddelen aan de consument en/of ten behoeve van oogonderzoek om medische aandoeningen met betrekking tot het oog te kunnen monitoren in de tijd, waarbij resultaten ook andere lichamelijke aandoeningen dan aan het oog kunnen weergeven, welke gegevens ten behoeven van monitoring of eventuele verstrekking aan derden (Artsen, medische behandelaars). Verstrekking aan derden geschiedt alleen na goedkeuring van de persoon zelf.

Artikel 11 Verwerkersovereenkomst Eyestore